SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL (SOFOR)

FERRAMENTAS PARA A ORDENACIÓN DO MONTE GALEGO

SOFOR: POÑENDO EN VALOR O RURAL GALEGO

Cinconogueiras.com son ferramentas para a localización de parcelas, así como de propietarios forestais e inversores que estean interesados en constituir Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR).

Localice a súa parcela no mapa ou comunique o seu interese en formar parte dunha SOFOR que poña en valor o rural galego.

SOFOR- Un acordo de voluntades está na base da constitución dunha sociedade de fomento forestal

¿QUE É UNA SOCIEDADE DE FOMENTO FORESTAL?

Unha Sociedade de Fomento Forestal (SOFOR) é unha figura baixo a que varios propietarios poñen en común o aproveitamento das súas parcelas forestais co obxectivo de obter unha rendibilidade.
Desta maneira, sen ter que entregar a propiedade das leiras, conséguese reunir a superficie suficiente para realizar unha xestión máis eficaz dos aproveitamentos forestais.
O monte galego é unha potencia mundial en materia de explotación madeireira. Como consecuencia, a Xunta de Galicia está a incentivar con beneficios fiscais e subvencións a creación de Sociedades de Fomento Forestal (SOFOR).
A intención é procurar que a xestión conxunta do uso do monte sexa un motor da economía no ámbito rural. Neste senso, os estudos de rendibilidade confirman que, nun monte ordenado, os índices de rendibilidade son moito maiores. É dicir, trátase de reducir a improvisación actual propia das decisións individualistas na xestión dos aproveitamentos.
Se quere acceder á documentación institucional da Xunta de Galicia sobre esta figura societaria pode visitar o apartado INFORMACIÓN DE INTERESE desta páxina web. Ademáis, tamén pode visitar a páxina web da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

¿PARA QUÉ UNHA SOFOR?

Actualmente, o monte en Galicia dedícase principalmente á extracción de madeira de piñeiro e de eucalipto. Sen embargo, as posibilidades produtivas van máis aló. Por exemplo, estes son algúns dos usos que se poden dar a un monte suxeito a ordenación forestal:

SOFOR: grandes superficies de produción e un plan de ordenación e explotación forestal colectivo profesionalizan a xestión do monte
Madeira de frondosas:

Actualmente, Galicia ten un déficit en madeira de frondosas cifrado en 100 millóns de euros cada 6 anos.

Debido ás longas quendas de tala neste tipo de madeira, para poder percibir unha rendibilidade continuada neste tipo de explotacións requírense grandes superficies de produción. En consecuencia, é convinte contar cun plan de ordenación e explotación forestal que profesionalice a xestión do monte.

Por exemplo, os estudios din que un castiñeiro de 15 anos correctamente xestionado pode xerar entre 6.000 e 8.000 euros limpos por hectárea ao ano só en castañas.

SOFOR-Galicia é a primeira potencia española en produción de mel certificado con denominación de orixe

Apicultura

Galicia é a primeira potencia española en produción de mel certificado con denominación de orixe. Facturamos 5 millóns anuais por venda de mel. O noso mercado céntrase en primeiro lugar na nosa comunidade autónoma (70%), sendo obxecto de exportación só o 30% da produción.

Sen embargo, o sector mundial da apicultura non se está centrando exclusivamente na venta de mel. Por exemplo, arxentinos e franceses están a obter grandes rendementos económicos coa venda de pole, cera, propóleos ou xelea real.

SOFOR: grandes superficies de produción e un plan de ordenación e explotación forestal colectivo profesionalizan a xestión do monte
Madeira de frondosas:

Actualmente, Galicia ten un déficit en madeira de frondosas cifrado en 100 millóns de euros cada 6 anos.

Debido ás longas quendas de tala neste tipo de madeira, para poder percibir unha rendibilidade continuada neste tipo de explotacións requírense grandes superficies de produción. En consecuencia, é convinte contar cun plan de ordenación e explotación forestal que profesionalice a xestión do monte.

Por exemplo, os estudios din que un castiñeiro de 15 anos correctamente xestionado pode xerar entre 6.000 e 8.000 euros limpos por hectárea ao ano só en castañas.

SOFOR-Galicia é a primeira potencia española en produción de mel certificado con denominación de orixe

Apicultura

Galicia é a primeira potencia española en produción de mel certificado con denominación de orixe. Facturamos 5 millóns anuais por venda de mel. O noso mercado céntrase en primeiro lugar na nosa comunidade autónoma (70%), sendo obxecto de exportación só o 30% da produción.

Sen embargo, o sector mundial da apicultura non se está centrando exclusivamente na venta de mel. Por exemplo, arxentinos e franceses están a obter grandes rendementos económicos coa venda de pole, cera, propóleos ou xelea real.

SOFOR: Este tipo de explotación é moi eficaz en materia de prevención de incendios,

Gandería extensiva

En Galicia existen varias especies cunha gran capacidade de adaptación ao monte. Un exemplo son as ovellas, cabras, bovino cachena, gañado cabalar ou porco celta.

Polo tanto, é posible a creación de explotacións extensivas que prescinden da estabulación do gando. Este tipo de gandeiria ten a vantaxe de permitir un importante aforro en instalacións e tempo de traballo na súa xestión.

Ademási, este tipo de explotación é moi eficaz en materia de prevención de incendios xa que, a actividade de pasto destas especies, xera hábitats que actúan como devasas naturais.

SOFOR-O potencial dos bosques galegos para a produción de cogomelos pode ser determinante na recuperación do rural.

Micoloxía

O potencial dos bosques galegos para a produción de cogomelos pode ser determinante na recuperación do rural.

Coa plantación de árbores micorrizados conséguense de maneira natural cogomelos con gran valor como os boletus, níscalos ou as trufas. Un exemplo de este tipo de árbores son os castiñeiros, os piñeiros micorrizados ou os carballos. Todas son especies que se dan na nosa contorna.

Xa que o ingreso pola venda de cogomelos ás veces pode chegar a superar o valor da propia madeira, as actividades relacionadas coa recolección de cogomelos poden supoñer un impulso fundamental para as economías rurais.

SOFOR: Este tipo de explotación é moi eficaz en materia de prevención de incendios,

Gandería extensiva

En Galicia existen varias especies cunha gran capacidade de adaptación ao monte. Un exemplo son as ovellas, cabras, bovino cachena, gañado cabalar ou porco celta.

Polo tanto, é posible a creación de explotacións extensivas que prescinden da estabulación do gando. Este tipo de gandeiria ten a vantaxe de permitir un importante aforro en instalacións e tempo de traballo na súa xestión.

Ademási, este tipo de explotación é moi eficaz en materia de prevención de incendios xa que, a actividade de pasto destas especies, xera hábitats que actúan como devasas naturais.

SOFOR-O potencial dos bosques galegos para a produción de cogomelos pode ser determinante na recuperación do rural.

Micoloxía

O potencial dos bosques galegos para a produción de cogomelos pode ser determinante na recuperación do rural.

Coa plantación de árbores micorrizados conséguense de maneira natural cogomelos con gran valor como os boletus, níscalos ou as trufas. Un exemplo de este tipo de árbores son os castiñeiros, os piñeiros micorrizados ou os carballos. Todas son especies que se dan na nosa contorna.

Xa que o ingreso pola venda de cogomelos ás veces pode chegar a superar o valor da propia madeira, as actividades relacionadas coa recolección de cogomelos poden supoñer un impulso fundamental para as economías rurais.

 

SOFOR-Ademais de para extraer madeira, o monte galego é unha excelente contorna para a produción e comercialización de resinas

Resina

O monte galego é unha excelente contorna para a produción de resinas. Este produto é utilizado en procesos industriais de fabricación de, por exemplo: esmaltes, pinturas impermeabilizantes, adhesivos, produtos de limpeza ou naftalinas.

Sen embargo, en Galicia nunca se expuxo a resinación como actividade rendible. Pola contra, en Castela e León reactivaron miles de hectáreas de pinal para a produción de resina. Desta maneira, crearon centos de novos postos de traballo.

A capaña da resina dura oito meses (polo xeral de marzo a outubro). Estímase que durante eses oito meses, o 75% dos resineros casteláns reciben entre 600 e 900 euros de ingresos medios mensuais. Ademáis, estamos a falar de ingresos complementarios pois, a actividade de extracción da resina é fácilmente compatibilizable con outras actividades.