FERRAMENTAS PARA A ORDENACIÓN DO MONTE

POSTA EN MARCHA E XESTIÓN DE APROVECHAMENTOS FORESTAIS

FERRAMENTAS DE AXUDA

De seguido pode acceder a diferentes tipos de ferramentas gratuitas para a posta en marcha e xestión conxunta de aproveitamentos forestais.

Prema no icono correspondente á ferramenta que quere usar e acceda ó seu panel de control.

Acceso ó buscador de parcelas e visor cartográfico do Catastro. Permite o acceso libre á información catastral das parcelas mediante a introducción da referencia catastral ou mediane a xeolocalización da súa posición.

Estando vostede situado na parcela que quere identificar faga o seguinte:

 1. Active o servizo de xeolocalización do seu móvil.
 2. Prema no botón que aparece na parte inferior dereita do mapa que ten esta forma:
 3. O sistema localizará a súa posición e o mostrará no mapa.
 4. Se pulsa na parcela onde vostede aparece localizado no mapa poderá ver a os datos do catastro desa parcela (referencia catastral, superficie, nome, polígono, parcela…).
 1. Prema no botón que aparece na parte inferior do mapa que ten esta forma:
 2. Abrirase un formulario para que vostede introduza a referencia catastral da súa finca.
 3. Uha vez introducida a referencia catastral terá dúas opcións:
  • Para poder ver a ficha catastral da parcela prema no botón:
  • Para ver a localización da parcela no mapa do catastro, prema no botón:

Prema no icono se está interesado en xestionar de forma conxunta o aproveitamento das súas parcelas forestais sen comprometer a propiedade.

Prema no icono se está interesado en participar en Sociedades de Fomento Forestal mediante unha aportación só de capital e sen aportar fincas.

Poderá ver nun mapa os Concellos onde actualmente se está constituindo algunha sociedade de fomento forestal.

Se é titular ou inversor interesado, poderá acceder ós datos de número de propietarios, número de parcelas catastrais e hectáreas implicadas nas SOFOR que se atopan en fase de constitución.

Así mesmo, poderá visualizar o mapa xeral de ubicación das parcelas comunicadas. Desta maneira poderá ir comprobando cómo se poden ir organizando os coutos redondos e ónde estarían.

Prema no icono se está interesado en xestionar de forma conxunta o aproveitamento das súas parcelas forestais sen comprometer a propiedade.

Prema no icono se está interesado en participar en Sociedades de Fomento Forestal mediante unha aportación só de capital e sen aportar fincas.