FORMULARIO DE INVERSOR

Se tivese interese en participar nunha SOFOR facendo unha aportación só de diñeiro e sen aportar o uso ou aproveitamento de ningunha finca, pode comunicalo mediante o seguinte formulario.

Nós rexistratremos o seu interese e trasladarémolo aos propietarios ou xestores que se estén encargando da constitución da SOFOR para que valoren a súa solicitude.

Cargando

Responsable: Os seus datos serán tratados por GLOCAL SAINO, S.L. con domicilio social en Lugar de Cinconogueiras, nº 15 , 32150 – A Peroxa (Ourense).
Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para a realización dos trámites necesarios para conectar entre si a propietarios de parcelas forestais, inversores e empresas de xestión forestal co obxecto de constituír Sociedades de Fomento Forestal, con base legal no consentimento expreso.
Cesión: Os seus datos serán cedidos en casos específicos, e amparados por un contrato de confidencialidade a terceiros/ as para a prestación do servizo necesario para o responsable.
Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade ou limitación ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: info@cinconogueiras.com, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Lugar de Cinconogueiras, nº 15, 32150 – A Peroxa (Ourense)
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na nosa Política de Privacidade